Taidoskolan

Taido-Karateskola 6-11 år.

Vår skräddarsydda Taido-karateträning för barn i åldern 6-11 år är utformad för att främja en mångsidig utveckling. Genom en kombination av varierade övningar och lekfulla aktiviteter strävar vi efter att ge barnen förbättrad koordination, ökad kroppsuppfattning, skarpare rumsuppfattning och en positiv attityd gentemot rörelse.

Vi tror på att stärka barnens självkänsla som en grundläggande byggsten för deras inlärningsförmåga. Genom att uppmuntra en positiv självbild och skapa en trygg miljö vill vi inspirera barnen att alltid göra sitt bästa och främja en livslång passion för lärande och självförbättring. Vår undervisning strävar inte bara efter träning av kroppen utan syftar också till att utveckla viktiga livsfärdigheter och värderingar som kommer att vara till nytta för dem i framtiden. Välkommen till en plats där lärande och glädje går hand i hand!