Träningsavgifter

Medlemsavgift

Per år.

200 kr

Träningsavgift

 Per termin.

995 kr

Medlemsavgift

Vänersborgs Budoförening är en helt ideell förening utan vinstsyfte. För att bli medlem i vår förening måste du betala 200 kr om året. Att vara medlem i föreningen är en förutsättning för att få börja träna, dock behöver du inte träna för att vara medlem. Vi ser gärna att föräldrar, far- och morföräldrar och andra som inte själva tränar blir medlemmar. Medlemskapet ger dig rätt att på stämman rösta och påverka hur du vill att föreningen skall styras och utvecklas.

Faktura på medlemsavgiften kommer en gång per året per mail i samband med att vi skickar ut vårens fakturor på träningsavgiften.

Träningsavgift

Vill du träna måste du betala en träningsavgift. Träningsavgiften måste vi få in för att betala hyror, utrustning tävlingsavgifter, försäkringar och utbildning m.m. Det kan här nämnas att alla som arbetar i klubben arbetar helt ideellt.

Träningsavgiften är 995 kr per termin.

Träningsavgiften ger dig rätt att träna alla stilar inom klubben flera dagar i veckan.

Fakturor på träningsavgiften kommer via mail för vårterminen (1 januari till 30 juni) i januari och för höstterminen (1 juli till 31 december) i juli Fakturan skall vara betald i slutet av samma månad.


Familjerabatt:

På träningsavgiften utgår en familjerabatt på 165 kr för varje ytterligare familjemedlem som tränar hos oss, som familjemedlem räknas de som är skrivna på samma adress.

Anstånd med betalningen

Är det svårt för dig att betala hela träningsavgiften på en gång, så ber vi dig kontakta vår kassör så att vi tillsammans kan hitta en lösning. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.


Sluta träna:

Väljer du sluta träna hos oss måste du anmäla detta till oss, på mail, före sista dag för betalning av träningsavgiften. Att endast utebli från träningen innebär inte att man därigenom befrias från betalningsskyldighet.


Ny medlem:

Har man inte tränat budo förut så kan det vara svårt att veta om man tycker det är roligt. Vi erbjuder därför alla som vill börja träna hos oss för första gången, att utan kostnad provträna vid fyra träningstillfällen, därefter måste man bestämma sig om man vill fortsätta och betala in medlemsavgift och träningsavgift.


Övrigt:

VÅRT BANKGIRO ÄR: 712-9471

Alla frågor som har med autogiro, inskrivningar, betalningar eller som är av ekonomisk art hanteras av kassören Christian Selberg

Mobilnummer: 070-0942886

e-post: info@epictrainingcenter.se