Träningsavgifter.

Medlemsavgift:

Per kalenderår.

200 kr

Träningsavgift:

Per termin.

1145 kr

10-kort

Styrka-Kondition-Rörlighet:

Giltig 1 år från inköpsdatum.

300 kr

Familjerabatt:

För varje ytterligare familjemedlem som
tränar i föreningen. 

-165 kr

Administrationsavgift:

Per betalning.

9-59 kr

Medlemsavgift:

Vänersborgs Budoförening är en helt ideell förening utan vinstsyfte. Att vara medlem i föreningen är en förutsättning för att få börja träna. Medlemskapet ger dig rätt att på stämman rösta och påverka hur du vill att föreningen skall styras och utvecklas.

Faktura på medlemsavgiften kommer en gång per året per mail i samband med att vi skickar ut vårens fakturor på träningsavgiften.
Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår.

Träningsavgift:

Vill du träna måste du betala en träningsavgift. Träningsavgiften måste vi få in för att betala hyror, utrustning tävlingsavgifter, försäkringar och utbildning m.m. Det kan här nämnas att alla som arbetar i klubben arbetar helt ideellt.

Träningsavgiften är 1145 kr per termin.

Träningsavgiften ger dig rätt att träna alla stilar inom klubben flera dagar i veckan.

Fakturor på träningsavgiften kommer via mail för vårterminen (1 januari till 30 juni) i januari och för höstterminen (1 augusti till 31 december) i augusti. Fakturan skall vara betald i slutet av samma månad.

Familjerabatt:

På träningsavgiften utgår en familjerabatt på 165 kr för varje ytterligare familjemedlem som tränar hos oss, som familjemedlem räknas de som är skrivna på samma adress.  

Sluta träna hos oss:

Väljer du sluta träna hos oss måste du anmäla detta till oss, på mail, före sista dag för betalning av träningsavgiften. Att endast utebli från träningen innebär inte att man därigenom befrias från betalningsskyldighet.  

Övrigt:

Alla frågor som har med inskrivningar, betalningar eller som är av ekonomisk art hanteras av kassören Fredrik Johansson

Mobilnummer: 072-9707448

e-post: info@vbgbudo.se

Epassi friskvård:

Hos oss kan du även betala med ditt Epassi friskvårdsbidrag.