Våra sponsorer 2024.

Huvudsponsor


Sponsorer

Våra sponsorer är ovärderliga för Vänersborgs Budoförening! 

"HOS OSS SITTER INGEN PÅ BÄNKEN" 

Som en ideell förening som bedriver träning av japanska budo-stilar, är vi beroende av stöd från våra sponsorer för att fortsätta erbjuda kvalitativ träning och gemenskap till våra medlemmar. Låt mig berätta mer om varför våra sponsorer är så viktiga:

  1. Finansiellt stöd: Våra sponsorer bidrar med ekonomiska resurser som hjälper oss att med kostnader för lokaler, utrustning, och utbildning för våra instruktörer. Utan deras bidrag skulle det vara svårt att upprätthålla vår verksamhet.

  2. Utrustning och material: Genom sponsorer kan vi investera i högkvalitativ utrustning och material. Detta är avgörande för att våra medlemmar ska kunna träna på bästa möjliga sätt och utvecklas inom sina respektive budo-stilar.

  3. Evenemang och tävlingar: Våra sponsorer stödjer oss när vi arrangerar evenemang, seminarier och tävlingar. Deras bidrag gör det möjligt för oss att erbjuda dessa möjligheter till våra medlemmar och skapa en stark gemenskap.

  4. Marknadsföring och synlighet: Genom att samarbeta med sponsorer får vi möjlighet att synas i samhället och marknadsföra vår förening. Detta lockar fler medlemmar och ger oss en bredare plattform att sprida tränings glädje och gemenskap.

Vi är tacksamma för våra sponsorer och deras engagemang i Vänersborgs Budoförening. Ni bidrar verkligen till att vi kan fortsätta vår viktiga verksamhet. Om du är intresserad av att bli sponsor eller vill veta mer om hur du kan stödja oss, är du välkommen att kontakta vår ordförande Linda på telefonnummer 070-46729111. Tillsammans skapar vi gemenskap.

Kontakta oss så pratar vi om hur ert företag kan sponsra oss: