Kontakt

VÄNERSBORGS BUDOFÖRENING

Industrigatan 10, 

Fregattenhuset våning 3

462 38 Vänersborg

Ordförande 070-4672911

Kassör 070-0942886

info@epictrainingcenter.se