Kontakt

VÄNERSBORGS BUDOFÖRENING

Industrigatan 10, 

Fregattenhuset våning 3

462 38 Vänersborg

Ordförande 070-253 36 07

Kassör 070-776 52 13

info@epictrainingcenter.se