Kontakt

VÄNERSBORGS BUDOFÖRENING

Industrigatan 10, 

Fregattenhuset våning 3

462 38 Vänersborg

Ordförande 070-4672911

Kassör 072-9707448

info@vbgbudo.se