AIKIDO

Grundaren av Aikido Morihei Ueshiba, O-Sensei 

(1883-1969) 

Historia

Aikido har sitt ursprung i Daito-aiki-jutsu (också kallad Daito Ryu), en stridsteknik som grundades i Japan på 800-talet. Tekniken bevarades som en överlägsen stridskonst av en exklusiv samurajelit. 1869 började Takeda att undervisa utvalda personer utanför familjen i Daito-aiki-jutsu. En av dessa var Morihei Ueshiba (1883-1969). Den andra pelaren som aikido vilar på är Oomoto-religionen där Degushi var Ueshibas inspiratör. Ueshiba kallas av aikidoutövarna för O-Sensei. O-Sensei utvecklade hela tiden sina tekniker, i samklang med sina religiösa tankar, och från 1942 blev begreppet aikido grundat. Han drog sig tillbaka till Iwama för intensiva studier och utveckling av aikido. Forskning om O-Sensei och aikido återfinns på www.aikidojournal.com.

Grundaren av aikido Morihei Ueshiba, O-Sensei (1883-1969)

Personlig utveckling

Var och en har sin anledning till att träna aikido. O-Sensei uttryckte det som "Sann budo betyder att vinna över dig själv och eliminera fiendens kamplust. Nej, det är ett sätt för absolut självperfektion, där den egentliga fienden elimineras. Tekniken i Aiki är asketisk träning och ett sätt som du når ett tillstånd av förening av kropp och själ genom den himmelska principen." Denna utveckling sker i egen takt och utifrån egna förutsättningar. Aikidoträningen kan ses som ett redskap och metod för den personliga utvecklingen och är därmed inte en träning för att lära sig att besegra motståndare.

I Aikido utlöser det första kontaktmomentet handling. I stället för att sätta kraft mot kraft lär man hur en liten kraft leder en större. Aikido är ett defensivt försvarssystem därför att den japanska stridskonsten funnit detta effektivast för verklig strid.

Rörelserna är cirkulära och bygger på fäktkonsten. Aikido tränas inte bara vapenlöst utan också mot bl. a. kniv. Enskild och parövning med svärd- och stavtekniker (bokken och jo) ingår som ena sidan av den Aikido som tränades i Iwama. Den andra sidan är träning utan vapen (tai jutsu).

I Aikido tävlar man inte. I Aikido tränas försvar mot alla typer av attacker. T ex fasthållningar, slag och sparkar. Det kan vara en eller flera angripare som obeväpnade eller har kniv, svärd eller stav. Försvaret avslutas ofta med att angriparen blir kastad eller fasthållen.

Genom att man oftast tränar i par anpassas träningen automatiskt efter den enskildes förutsättningar och förmåga. Var och en utgår från sina förutsättningar och möjligheter. Ålder, kön eller fysik spelar ingen roll. Det är sedan upp till den enskilde hur ofta och hur intensivt hon/han vill träna.

Träningen sker disciplinerat. Aikidoetiketten iakttas och termerna är japanska. Klädseln är den japanska vita träningsdräkten för budo (gi). Avancerade utövare bär dessutom den traditionella svarta byxkjolen (hakama).

Aikidoutövaren är visserligen mer kapabel än de flesta att klara våld eller hot om våld men finner självförsvarsaspekten vara en biprodukt. Strävan är att undvika strid - inte söka strid.

Skribent: Ronny Irekvist, Sensei 6 dan, grundare av Trollhättans Aikidoklubb