Malin Karlsson

Instruktör

Började träna Taido 2014 och tänkte ge det ett halvår, men är fortfarande kvar och är nu bl a instruktör för Taidoskolan samt med i styrelsen. Taido är en sport som aldrig blir tråkig eftersom den är så fysisk rörlig och varierande. Sedan är det så kul att se hur ungdomarna utvecklas och blir duktiga taidokas. 

Grader

- Svart bälte 1 Dan 2022

Instruktörer

- Daniel Andersson 5 Dan Renshi
- Fredrik Johansson 4 Dan Renshi

WTF World Taido federation internationella utbildningar


Övriga utbildningar

- Hjärt lungräddning 2023
- Tränarutbildning steg 1,2 för Svenska Budo&Kampsportsförbundet
- Steg 1 kurs Svenska Taidoförbundet 2023

Övriga utmärkelser


Andra kampsporter