Jonas Ehlebrink

Instruktör

Började träna Taido i Trollhättan på 90 talet, tog över och drev Trollhätteklubben Fudoshin under ett par år. Har en gedigen bakgrund som ledare sedan många år tillbaka. Brinner för att se och utveckla eleverna. Även verksam i klubbens styrelse sedan många år tillbaka. 

Grader

- Svart bälte 3 Dan 2019
- Svart bälte 2 Dan 2016
- Svart bälte 1 Dan 2014 

Instruktörer

- Mikael Jansson 8 Dan Hanshi
- Makoto Kudo 6 Dan Kyoshi
- Stefan Nilsson 7 Dan Kyoshi
- Daniel Andersson 5 Dan Renshi
- Ulf Karlson 6 Dan Kyoshi
- P-A Nyberg 4 Dan Renshi
- Hannes Kannisto 6 Dan Kyoshi

WTF World Taido federation internationella utbildningar

- Grebbestad 2015

Övriga utbildningar

- Tränarutbildning steg 1 för Svenska Budo&Kampsportsförbundet
- Barninstruktörskurs Svenska Taidoförbundet 2013 

Övriga utmärkelser


Andra kampsporter